Home 

Opinion ArticlesPolıcy Analyses & media interviews:

84) “Murat Somer: “İmamoğlu kazanırsa Türkiye, demokrasinin kutuplaştırıcı politikalara, popülizme ve dinî milliyetçiliğe karşı nasıl başarılı olabileceğini gösteren bir örnek olacak (If İmamoğlu wins, Turkey may demonstrate how democracy can win against polarizing politics, populism and religious nationalism” Medyascope, June 20, 2019

83) “Turkish Democracy is Still AliveForeign Policy, June 19, 2019

82) “Prof. Dr. Murat Somer: Türkiye ittifaklarında ve ekonomide ağır fatura ödeyecek (Turkey Will Pay a High Price in Its Alliances and Economy)” Evrensel, July 15, 2019

81) “Türkiye’nin Çıkış Yolu,” (Turkey’s Way Out), April 26, 2019

80) “Will Turkey’s president accept the country’s election results?” Monkey Cage, Washington Post, April 18, 2019

79) “Overcoming Polarizing and Authoritarian Politics: Q&A with Murat Somer,” Interview with Michael McFaul, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University, March 1, 2019

78) “Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer: Yeni Türkiye Projesi, AKP seçmeninde karşılık bulmuyor” (Murat Somer: The AKP Voters do not support the ‘New Turkey’ project) Birgün, May 21, 2018

77) “’Ne Yapıp Edip Kazanırlar Algısı Nasıl Aşılır?” (How to Overcome the ‘One Way or Another They Would Win’ Perception?) T24, May 19, 2018

76) “Din, toplum ve Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları: Kısa bir görüş,” (Religion, Society and the Recent Statements of the President: A Brief View) T24, March 11, 2018

75) “Muhalefet akıllı davranırsa seçim yasası ters tepebilir,” (The Electoral Law Can Backfire if the Opposition Acts Cleverly) Evrensel and T24, March 5, 2018

74) “Muhalefet başarı için asgari müştereklerde buluşmalı,” (the Opposition Must Unite Based on Minimum Shared Goals) Evrensel and T24, December 18, 2017

73) “Adalet Yürüyüşü Sonrası CHP (ve Demokrasi Bloğu) Ne Yapmalı?” (Following the March for Justice, What Should CHP (and Democracy Bloc) do?) Ortaksoz.com ve T24, 29 Temmuz 2017

72) “Adalet Yürüyüşü ve İktidar: 10 Temmuz’da Ne Değişebilir?” (March for Justice and the Government: What can change on July 10th) Karar.com, 10 Temmuz 2017

71) “Adalet Mitingi, CHP ve Demokrasi Bloğu” (Rally of Justice, CHP and Democracy Bloc) Ortaksoz.com ve T24, 8 Temmuz 2017

70) “Türkiye’nin Demokrasi Hareketi ve Adalet Yürüyüşü: Ne Yapmalı?” (Democracy Movement in Turkey and March for Justice: What to do?) Ortaksoz.com ve T24, 16 Haziran 2017

69) “Tüm Gidişattan Tek Kişi Sorumlu Olacak” (Only One Person will be Responsible for the Course of Events) Evrensel.net, 4 Mayıs 2017

68) “Hayır Bloğu Program Yaratmalı” (“No” Bloc Should Create a Programme) Evrensel.net, 24 Nisan 2017

67) Referandum ve Bizi Kim Yönetiyor Bilmek ve Denetlemek Hakkı,” (The Referendum and the Right to Know and to Check Who is Governing Us) Ortaksoz.com and T24, March 26, 2017

66) “Hayır Ne Demek ve Hayır Çıkarsa Ne Olur?” (What Does the ‘No’ Vote Imply and What Would Happen If the Referendum Outcome is ‘No’) Ortaksoz.com, March 6, 2017

65) “’Evet’ Çıkarsa En Çok AKP ve Seçmeni Mağdur Olacak,” (AKP and Its Voters will be Hurt Most if the Outcome is ‘Yes’” Birgün, 17.2.2017

64) “Başkanlık, Kurumlar ve Ekonomi” (Presidentialism, Institutions and the Economy) Karar, 16.12.2016

63) “Önce Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu Reformu Şart” (First Reforming the Electoral System and the Law on Political Parties is a Must) Al Jazeera Turk, 6.12.2016

62) “Murat Somer: Demokrasi Endişesi” (Democracy Anxiety), Interview with Burak Tatari, Tempo, December 2016

61) “Muhalefet Demokratik Siyasetin Gerekliliğini Anlatmalı” (The Opposition Should Explain to Society the Necessity of Democratic Politics), Evrensel, 11.29, 2016

60) “Başkanlık Sistemi Neden İsteniyor?” (Why Do Its Proponents Want a Presidential System?) T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, 11.28.2016

59) “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yanıtlanması Gereken Sorular Bugünkülere Çok Benziyor” (The Questions that Needed to be Answered in the Early Years of the Republic very much Resemble Those that Need to be Answered Today), Evrensel, 19 Haziran 2016

58) “Özgürlükler değil Baskı Terörü Artırıyor” (Oppression, not the Freedoms, Increases Terror), Evrensel, 10 Haziran 2016 

57) Emre Kongar’ın Kürt Meselesi ve Milada Dönüş kitabı üzerine yazıları (Emre Kongar’s columns on the Kurdish issue and the Book Return to Point Zero)

  Somer’in önerileri okurlar ve çözüm (May 1, 2016)

  Kürt sorunu ve farklı görüşler (April 24, 2016)

  Akıl egemen oluyor (April 21, 2016)

  ‘İşbirliği’ ve ‘ittifak’ farkı (April 19, 2016)

Kürt sorununda okur görüşleri 4 (April 15, 2016)

  Kürt sorununda okur görüşleri 3 (April 14, 2016)

   Kürt sorununda okur görüşleri 2 (April 12, 2016)

  Kürt sorununda okur görüşleri (April 10, 2016)

  Kürt sorununda bir çözüm önerisi 2 (April 8, 2016)

  Kürt sorununda bir çözüm önerisi - 1 (April 7, 2016)

  Bir parti bir partiye: Bre parti...  (March 8, 2016)

  Kürt sorununda çözüm VI (February 12, 2016)

  Kürt sorununda çözüme doğru v (February 11, 2016)

  Kürt sorununda konjonktür ve temel açmazlar IV (February 9, 2016)

  Kürt sorununda konjonktür ve temel açmazlar III (February 7, 2016)

  Kürt sorununda konjonktür ve temel açmazlar II (February 5, 2016)

  Kürt sorununda konjonktür ve temel açmazlar - I (February 4, 2016)

56) “Üst Akıl Savunması ve Yeni Kırılma Noktası” (The ‘Higher Reason’ Defense and the New Political Cleavage) Al Jazeera Turk, March 28, 2016

55) "Muhalefet Alternatif Başkanlık Modelini Önermeli" (The Opposition Should Propose Its Alternative Presidential Model) Al Jazeera Turk, November 30, 2015.

(54) "Murat Somer: ‘De EU heeft de Turkse democratie actief mee ondermijnd’" (Murat Somer: The EU has actively undermined Turkish democracy), Mo Magazine (Belgium), November 4, 2015

(53) "Çözüme Türkler Hazırlıksız" (It is Turks Who Are Not Prepared for a Solution), Mehveş Evin'le Röportaj, (Interview with Mehveş Evin on the Kurdish Peace Process conflict and the New Book Return to Point Zero), Milliyet, 3 Mart 2015 (March 30, 2015).

Kısaltılmamış versiyon (Unabridged version): Tam metin

(52) Suruç acısı: Sivil topluma ve siyasetçilere son çağrı (Suruç Tragedy: Last Call to Civil Society and Politicians), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, July 22, 2015

(51) Muhalefet alternatif başkanlık modelini önermeli (The Opposition Must Put Forward Its Own Presidential System Proposal), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, February 8, 2015

(50) İktidar, Din ve Laiklik -II- (Power, Religion and Laicism - II), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, December 23, 2014

(49) İktidar, Yolsuzluklar ve Din I (Power, Corruption and Religion), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, December 22, 2015

(48) Karma eğitim, Osmanlıca ve 'kız-erkek arkadaşlığı' (Co-ed Education, Ottoman Turkish and Boy-Girl Friendships), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, December 10 2014

(47) Dindar Kürtlerin ve laik Türklerin tarihsel seçimi (Historical Choice of Religious Kurds and Secular Turks), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, Jul7 18, 2014

(46) Türkiye, Mısır, Ukrayna ve 1 Mayıs (Turkey, Egypt, Ukraine and May 1), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, May 4, 2014

45) "Türkiye Eksik Demokrasiden Rekabetçi Otoriterizme mi Kayıyor?" (Is Turkey Shifting from Partial Democracy to Competitive Authoritarianism?) T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, April 11, 2014

44) "Demokrasi ve karşı-elitler

" (Democracy and counter elites) T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, January 22, 2014

43) "Turkey's way out" Foreign Policy, January 16, 2014

42) "Bu Krizden Nasıl Çıkılabilir -2" (How Can This Crisis be Resolved?) T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, January 15, 2014

41) "Bu Krizden Nasıl Çıkılabilir -1" (How Can This Crisis be Resolved?) T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, January 9, 2014

40) "Yaratıcı Yıkım Yoksa Sadece Yıkım Olacak?

" (Will It Be Creative Destruction or Just Destruction), T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, December 21, 2013

39) "Gerçek normalleşme başörtülü bir vekil Meclis'e blucinle girince olacak," (Genuine normalization will be when a woman will enter the Parliament with a headscarf and blue jeans), November 9, 2013. T24: Bağımsız İnternet Gazetesi

38) "Hangi laiklik ve hangi normalleşme?" (Which secularism and which normalization)?, November 8, 2013. T24: Bağımsız İnternet Gazetesi

37 "Denetlenemeyen iktidar otoriterleşir, halkçı olmak yerine devletçileşir," (Unchecked power becomes authoritarian, atatist rather than pro-people," October 30, 2013. T24: Bağımsız İnternet Gazetesi

36) "AKP, artık adeta 'Ben cumhuriyeti yeniden kurarım' demeye başladı," (AKP has almost begun to say that 'I can reestablish the republic). October 29, 2013. T24: Bağımsız İnternet Gazetesi

35) "Demokrasiyi Müslüman liberalizminde arayamayız" (We can't look for democracy in Muslim liberalism), Octover 28, 2013. T24: Bağımsız İnternet Gazetesi

34) "Demokratikleşme paketi ve çift dilli eğitim" (Democratization package and bilingual education) October 6, 2013, T24: Bağımsız İnternet Gazetesi

33) "Now the Protesters, not the AKP, Defend Democracy," The National, June 25, 2013

32) "Duran Adam, Seçimler ve Milli İrade," (Standing Man, Elections and National Will) T24: Bağımsız İnternet Gazetesi, June 20, 2013

31) "Talking Turkey in 2007 and 2013: Not the Same Old Protests," Foreign Policy, June 13, 2013

30) "Vatandaşlık Tanımı İçin Atatürk Referans Alınmalı

," (The Constitution Should Refer to Ataturk While Defining Citizenship) Akşam, February 11, 2013

29) "Millet, Milliyet, Eşitlik ve Kimlik," Zaman, February 3, 2013

28) "Turkey's Model of 'Moderate' Islamism Can Be Misleading," The National, October 1, 2012

27) "Regional Role Forces Turkey to Revisit Kurdish Issues at Home," The National, August 27, 2012

26) 'Kürt Sorunu'nda İç ve Dış Tarz-ı Siyaset," (External and Domestic Policy in the Kurdish Question) Zaman, August 27, 2012

25) "Turkey, Kurds and Syria," Today's Zaman August 8, 2012

24) "Turkey’s New Constitution & Secular Democracy: A Case for Liberty," e-International Relations June 5, 2012

23) "Laiklik ve Düşünce Özgürlüğü," (Secularism and Freedom of Tought), Radikal 2, March 3, 2012

22) "Kötü Kovboylar ve Demokratikleşme" (Bad Cowboys and Democratization) Radikal 2, January 29, 2012

21) "Kürt Meselesinde Son Fırsat: Dünü ve Bugünü Barış İçin Yorumlamak 3" (The Last Opportunity in the Kurdish Question 3) T24.com.tr : Bağımsız İnternet Gazetesi, January 27, 2011

20) "Kürt Meselesinde Son Fırsat: Dünü ve Bugünü Barış İçin Yorumlamak 2" (The Last Opportunity in the Kurdish Question 2) T24.com.tr : Bağımsız İnternet Gazetesi, January 26, 2011

19) "Kürt Meselesinde Son Fırsat: Dünü ve Bugünü Barış İçin Yorumlamak 1" (The Last Opportunity in the Kurdish Question 1) T24.com.tr : Bağımsız İnternet Gazetesi, January 25, 2011

18) "Dış Politika İlacı: Daha Dengeli Bir Parti Sistemi mi?" (The Recipe for Foreign Policy: A More Balanced Political Party System?) Newsweek Türkiye, June 20, 2010

17) "Kök Sorun: Asgari Müşterek" (Root Problem: Common Denominator) Newsweek Türkiye, February 14, 2010

16) "Güvenli Demokrasi" (Democracy with Trust), Newsweek Türkiye, November 8, 2009

15) "Kürt açılımı, çoğul gerçekler ve kimlikler" (Kurdish Opening, Multiple Truths and Identities), Radikal, September 25, 2009

14) "Zor Olan Başkası İçin İstemek

" (The Challenge is to Defend it for the Others), Interview, Newsweek Türkiye, June 8-14, 2009  

13) "Democracy-Secularism Relationship Revisited" Today's Zaman January 25, 2009

12) "Demokrasi-Laiklik İlişkisini Düşünmek" (Thinking the Democracy-Secularism Relationship) Taraf December 16, 2008

11) "Thinking Laicism," Today's Zaman, October 19, 2008

10) "Laikliği Düşünmek Ama Nasıl" (Rethinking Laicism But How) Taraf, October 13, 2008

9) "Kürt Sorunsalı ve Liberal Demokrasi" (The Kurdish Question and Liberal Democracy) Radikal İki, October 12, 2008 

8) "Değişen Türkiye'de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi" (Identity, Secularism and Democracy in A Changing Turkey) Osmanlı Bankası Müzesi Konuşması (Talk at the Ottoman Bank Museum), February 6, 2008

7) "Korkular

Üzerinden Anayasa Yapalım! (Kılık Kıyafet ve Laiklik)" (Let Us Write a Constitution Based on Fears: Dress Codes and Secularism) yenianayasaicin.org  December 15, 2007

6) Interview with Gulan Magazine, February 12, 2007. Link to the Online edition

5) “Milliyetçilik ve 'Ulusal Çıkarlar'” (Nationalism and 'National İnterest') Radikal İki , October 29, 2006. At (In Turkish): http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6378

4) “Kamusal Alan mı Demokratikleşme mi?” (Is It Public Sphere or Democratization?) Radikal İki, February 26, 2006. At (In Turkish): http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=5591&tarih=28/02/2006

3) “Security and Secular Democracy” bitterlemons-international.org: Middle East Roundtable 30 (3) (Commentary on Iran-Iraq alignment and Turkey). (August 11, 2005). (Available at http://www.bitterlemons-international.org).

2) “Vision, Trust, and Leadership Required” bitterlemons-international.org: Middle East Roundtable 7 (3) (February 24, 2005). (Available at http://www.bitterlemons-international.org).

1) “Demokratik Konsolidasyon, AB ve Politik Ekonomi.

” (Democratic Consolidation, EU and Political Economy). Complete text in Kule 7, March 2004, pp. 32-36, Koç University.

Home