Home    Research    Teaching    CV       KU Home    Türkçe Sayfa          

 

SELECTED VİDEOS (SEÇKİ)

41. “Seçmeler: Murat Somer,” Medyascope

40. “Yeniden Istanbul Seçimleri: Osman Ulagay, Ahmet İnsel, Murat SomerMedyascope, 9.6.2019

39. “Bir Kesim Güçlü Olanın Peşinden Giderken Diğer Bir Kesim Haklılık ve Meşruiyet Noktasından Hareket Etmeye Devam Ediyor,” Medyascope, 9.6.2019

38. “Dünya konjonktürü çok kutuplu bir soğuk savaş dönemine giriyor, iktidar bunun farkında ancak politikaları yanlış,” Medyascope, 5.8.2018

37. “Murat Somer: ''Eğer insanlar demokrasiden umudu kesip siyasetten çekilirlerse, otoriter rejim yerleşmiş olur,” Medyascope 6.7.2018

36. “Çok partili rejimden beri Türkiye bir illiberal demokrasiydi fakat şimdi seçimli otoriter rejim gibi yönetiliyor ve demokrasi demek mümkün değil” 6/7/2018

35. “Adaleti Mülkün Temelini Sarsıyorsunuz” (You are Undermining Justice, the Basis of the State) 30.5.2017, CNN Türk

34. “Tuerkei: Made by Erdogan,” (Türkiye: Erdoğan Yapımı) ARTE, 8.12.2016

33. Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge, CNN Türk, “Başkanlık, OHAL ve Siyasi Gündem” (Presidential System, State of Emergency and Political Agenda) 12.10.2016

32. “ABD Seçimleri ve Türkiye ve Dünyada Neopopülizm,” (US Presidential Elections and Neopopulism in Turkey and in the World) Gökçe Çiçek Köşedağı ve Burak Tartari ile Medyascope’da, 3.10.2016

31. Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge, CNN Türk, 23.5.2016

30. Dokunulmazlıklar ve Siyasette Değişim (Parliamentary Immunities and Political Change) Duygu Demirbağ ile İnsanlık Hali, CNN Türk, 18.4.2016

29. Yeni Anayasa ve İç ve Dış Politik Gelişmeler (New Constitution and Domestic and International Political Developments), Şirin Payzın ile Ne Oluyor? CNN Türk, 29.3.2016

28.  Ankara Patlamaları, Güvenlik, İç ve Dış Politika (Ankara Bombings and Domestic and International Politics) Şirin Payzın ile Ne Oluyor? CNN Türk, 18.2.2016

27. Suriye İç Savaşı, Kürt meselesi ve Milada Dönüş kitabı üzerine söyleşi (Interview on the Syrian civil war, the Kurdish Issue, and the book Milada Dönüş - Return to Point Zero). Başak Şengül ile Akıl Çemberi, CNN Türk TV, 12.2.2016

26. Kürt Meselesi, Suriye ve Milada Dönüş kitabı üzerine söyleşi (Interview on the Kurdish Issue, Syria and the book Milada Dönüş - Return to Point Zero). KRT Kültür TV, February 11, 13.2.2016

25. Commentary on the Ankara attacks, Al Jazeera International, 11.10.2015

24. "Ulus Devlet ve Barış Süreci: Milada Dönüş Kitabı Üzerine Sohbet" (Nation State and  the Peace Process: Conversation on the Return to Point Zero Book) Ali Değirmenci, Müzakere, Tvnet, 9.4.2015

23. "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Irak ve Suriye'deki Gelişmeler ve Barış Süreci," (Presidential Elections, Developments in Iraq and Syria and the Kurdish Peace Process), NTV, Yakın Plan, 25.6.2014

22. "Barış Süreci" (The Kurdish Peace Process), NTV, Yakın Plan, 28.5.2014

21. "Gelecek Seçimler ve Türkiye Siyaseti" (Upcoming Elections and the Kurdish Peace Process), NTV, Yakın Plan, 16.4.2014

20. "Erdogan Shows Election Strength Despite Scandals," Euronews, March 31, 2014

19. Yolsuzluk Operasyonları, Kriz ve Demokrasi (Corruption Allegations, Political Crisis and Democracy), Yakın Plan, NTV, February 26, 2014

18. Barış Süreci ve Yaklaşan Seçimleri (Upcoming Elections and the Kurdish Peace Process), NTV, Yakın Plan, February 13, 2014

17. Ortadoğu'daki Gelişmeler, İslam ve Batı Dünyası, NTV, Yakın Plan, 29 Temmuz 2013 (Developments in the Middle East, Islam and the Western World) Egypt and the Middle), NTV, July 29, 2013  

16. Suriye'deki Gelişmeler ve Kürt Meselesi, Yakın Plan, NTV, 22 Temmuz 2013 (Developments in Syria and the Kurdish Question, NTV, July 22, 2013) 

15. Mısır'daki Gelişmeler, Tarafsız Bölge, CNN Türk, 8 Temmuz 2013 (Developments in Egypt, CNN Turk, July 8, 2013)  

14. Mısır'daki Gelişmeler, Eksen, Habertürk, 4 Temmuz 2013 (Developments in Egypt, Habertürk, July 4, 2013)  

13. Barış Süreci, Avusturya ORF televizyonu için mülakat, 26 Nisan 2013 (The Peace Process in Turkey, Interview with Austrian ORF TV), April 26, 2013

12. Kürt Sorunu Nedir? (What is the Kurdish Question?) KU Talks, 8 Şubat 2013

11. “Religious and Secular Elite Cooperation, Reconstruction of A Country’s Center and Democratization: Turkey and the World,” Lecture at Şehir University, Istanbul, November 21, 2012

10. Religious and Secular Elite Cooperation: Democratization in Turkey and the Middle East, Lecture at Georgetown University, November 9, 2012, Part 1

9. Religious and Secular Elite Cooperation: Democratization in Turkey and the Middle East, Lecture at Georgetown University, November 9, 2012, Part 2

8. AKP'nin Dış Politika Vizyonu, Eksen, Habertürk, 2 Ekim 2012 (The AKP2s Foreign Policy Vision, Eksen, Haberturk, Ocober 2, 2012)  

7. Türkiye'de Elit Değerleri ve Demokratikleşme Problemi, KU Talks 

6. Basın İçerik Analizi ve Dindar ve Laik Elit Değerleri Projesi, KU Talks

5. Elit Değerleri Demokratikleşme İlişkisi, KU Talks

4. Demokratikleşme Teorileri ve Türkiye Örneği, KU Talks

3. Demokratikleşme Teorileri, KU Talks

2. What Do We Learn From the Turkish Case of Democratization for Other Countries? (Talk at Florida State University February 2011)    

1. "Democracy (For Me): Religious and Secular Beliefs in Turkey and Liberal Democracy" (Talk at Boston College, September 2009)