Dr. Özden Gür Ali

Doçent
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Operasyon Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Koç Üniversitesi
Rumeli Feneri Yolu,Sarıyer 34450, İstanbul,Türkiye
Tel: +90(212) 338-1450
Fax: +90(212) 338-1653
E-mail: oali@ku.edu.tr

 

English

                                CV              Research and Publications        Teaching        KU Home

Dr. Özden Gür Ali, 2004 yılında Koç Üniversitesine öğretim üyesi olarak katılmadan önce on yıl ABD’de General Electric ve Fortune 100 şirketlerine pazarlama, satış, verimlilik ve kalite konularında analitik yönetim danışmanlığı yapmıştı. Üniversiteden önceki son görevinde ZS Associates şirketinde müdür olarak sağlık ve özellikle ilaç sektöründeki müşterilerine satış ve pazarlama stratejisi / operasyonları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteydi. ZS’ten önce General Electric Global Araştırma Geliştirme biriminde GE’nin Plastics, Medical Systems, NBC ve Capital şirketlerine veri madenciliği ve Kalite (Altı Sigma) konularında projeler yaptı. Bu sırada GE’nin Altı Sigma inisiyatifinin parçası olarak siyah kuşak liderlerin eğitimi ve değerlendirilmesinde rol aldı.

Özden Gür Ali, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Rensselaer Poytechnic Institute’tan 1990’da Endüstri ve İsletme Mühendisliğinde yüksek lisans ve 1994’de Karar Bilimleri ve Mühendislik Sistemleri bölümünden doktora derecelerini aldı. 2006 yılında YÖK nezdinde Doçent derecesine hak kazandı.

Güncel araştırma konuları perakendede veri madenciliği ve tahminsel modelleme odaklıdır: promosyon ve SKU talep tahmini, müşterinin kullanacağı bir sonraki urunun tahmini ve teklif optimizasyonu, müşteri kaybı tahmini gibi uygulamaların özelliklerine uygun modelleme yöntemi geliştirme, yöntemleri melezleme (ensemble building), değişken üretme/ seçme, modelleme için örnek gözlem geliştirme/ seçme konularında çalışmaktadır. Bu konularda perakende ve bankacılık sektörlerinden şirketlerle araştırma geliştirme projeleri yönetmektedir. Ayrıca ilaç pazarlama konusunda Türk ve ABD ödeme sistemlerindeki teşvikler konusunda çalışmaları mevcuttur.

Özden Gür Ali, Koç Üniversitesinde lisans ve MBA programlarında yönetimde analitik yöntemler, yönetim bilimi, proje yönetimi, tahminleme, girişimcilik ve kalite konularında ders vermektedir.