Anasayfa

Ana sayfa

Kişiler İletişim Veriler Ölçekler Yayınlar
Proje Hakkında Güncel

Türkiye'de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) çalışması erken çocukluktan okul çağına kadar olan gelişim sürecini ve bu süreci etkileyen ekolojik faktörleri belirlemek için tasarlanmıştır. Bu amaçla Türkiye'deki tüm 36-47 aylık çocukları temsil eden 1052 aileden oluşan bir örneklem, boylamlamasına, nicel ve nitel olarak incelenmektedir. Çalışmaya katılan çocukların gelişimleri 5 sene boyunca, yılda bir kere yapılacak olan ev ziyaretleri ile takip edilecek ve çalışmanın sonunda çocuklar 7 yaşında olacaklardır.

TEÇGE çalışmasının iki temel bilimsel amacı vardır:
o Türkiye'de erken çocukluk gelişim yörüngelerinin (gelişim düzeylerindeki değişimlerin) belirlenmesi
o Bu yörüngelerin gelişim ekolojileri ile olan etkileşiminin anlaşılması.


Bu amaçla yapılmakta olan veri toplama ve analiz çalışmalarının bilimsel ve uygulama amaçlı getirileri olacaktır. Ayrıca, bu getiriler hem ulusal hem de uluslararası nitelikler taşıyacaktır.

TEÇGE çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

TEÇGE'de kullanılan ölçekler ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TEÇGE ile ilgili medyada çıkan  haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

5 yaş, üçüncü tur saha çalışmamızın %80 i Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır.

TEÇGE ile ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi © Türkiye'de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) Çalışması. TUBITAK