MENU

More

About

Short Bio

Ziya Öniş is Professor of International Political Economy at Koç University in Istanbul. He is the former Director of both the Center for Research on Globalization, Peace and Democratic Governance (GLODEM) (2010-2013) and the Graduate School of Social Sciences and Humanities (2006-2009) at Koç University. Prior to his appointment at Koç University, he was a faculty member in the Economics Department at Boğaziçi University. His recent research focuses on the global financial crisis and its implications for future patterns of globalization, southern varieties of capitalism, democratization dilemmas in emerging powers, the political economy of Turkey during the AKP era, new directions in Turkish foreign policy and domestic politics-foreign policy interactions. His most recent publications include "The Age of Anxiety: The Crisis of Liberal Democracy in a Post-Hegemonic Global Order". The International Spectator, Vol. 52, No. 3 (2017); (with M. Kutlay) "Global Shifts and the Limits of the EU's Transformative Power in the European Periphery: Comparative Perspectives from Hungary and Turkey". Government and Opposition, First Version (2017); (with Ş. Yilmaz) "Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Co-operation, Conflict and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Region". Third World Quarterly, Vol. 37, No. 1 (2016); "Democracy in Uncertain Times: Inequality and Democratic Development in the Global North and Global South". METU Studies in Development, Vol. 43, No. 1 (2016); "Turkey's Two Elections: The AKP Comes Back". Journal of Democracy, Vol. 27, No. 2 (2016). He was elected as a Fellow of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) and received the prestigious TÜBİTAK Science Award in Social Sciences in 2012. He also received the Outstanding Faculty Award of Koç University in 2012.

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi'nde uluslararası politik ekonomi profesörüdür. Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Öniş, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne katılmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış (1984-1999), aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde de dersler vermiştir. Ziya Öniş, lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat alanında London School of Economics and Political Science'dan almıştır. Doktorasını ise kalkınma iktisadı alanında Manchester Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Prof. Öniş'in son dönem çalışmaları küresel kriz sonrasında oluşan yeni dünya düzeni, yükselen güçlerin ekonomi politiği, kapitalizmin farklı türleri arasındaki rekabet süreçleri, küreselleşmenin ve demokrasinin geleceği temaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Prof. Öniş'in çalışmaları Review of International Political Economy, Third World Quarterly, New Political Economy, Development and Change, Political Science Quarterly, Globalizations, Journal of Democracy, Turkish Studies başta olmak üzere saygın sosyal bilimler dergilerinde yayınlanmıştır. Öniş'in son dönem yayınlarından bazıları şunlardır: "The Age of Anxiety: The Crisis of Liberal Democracy in a Post-Hegemonic Global Order". The International Spectator, Vol. 52, No. 3 (2017); "Global Shifts and the Limits of the EU's Transformative Power in the European Periphery: Comparative Perspectives from Hungary and Turkey". Government and Opposition, First Version (2017) ( M. Kutlay ile ) ;"Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Co-operation, Conflict and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Region". Third World Quarterly, Vol. 37, No. 1 (2016) (Ş. Yilmaz ile); "Democracy in Uncertain Times: Inequality and Democratic Development in the Global North and Global South". METU Studies in Development, Vol. 43, No. 1 (2016); "Turkey's Two Elections: The AKP Comes Back". Journal of Democracy, Vol. 27, No. 2 (2016). Prof. Öniş, 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçilmiş, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Bilim Ödülü ve Koç Üniversitesi Üstün Başarı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Media

Latest From

Press

26

Courses Offered

132

Publications

3

Awards Received

Contact

ADDRESS

KOC UNIVERSITY
COLLEGE OF ADMINISTRATIVE SCIENCES AND ECONOMICS
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
RUMELIFENERI YOLU - 34450 - SARIYER
ISTANBUL - TURKEY

PHONE

Phone: +90 212 338 1670
Fax: +90 212 338 1653

EMAIL

zonis@ku.edu.tr

OFFICE

CASE 150